Vargavinter fick viDet ville aldrig sluta snöa! Det blev allt svårare att göra sig av med snön och skottade och plogade och slungade gångar tenderade att bli allt smalare och sidorna allt högre!Snöhögarna blev meter (flera) höga!Världen fick skygglappar och försiktigt fick man passera korsande vägar!Husen bara försvann bakom snömassorna!Länge sedan vi hade en sådan här snörik vinter senast. Någon gång i slutet av åttio-talet. Förra seklet!Men berusande vackert!

Nu smälter hela härligheten bort, ganska fort. Det är dåligt med tjäle i år så forhoppningsvis blir inte vårfloden för svår!

Tänk! Nästa helg går vi över till sommartid!!!!

RSS 2.0